yabo亚博体育下载

工业科学研究院2020年硕士研究生招生导师及指标信息

作者:丁星点击:433时间:2019-09-10

一、2020年招生指标情况

2020年我院共有35个硕士研究生指标,均为学术型研究生,用于2020年硕士研究生推免和统考使用,如后续指标数目有变化将在官网进行公示,请有意愿报考我院的学生积极关注。

二、2020年招生导师情况

序号

姓名

招生指标

联系电话

电子邮箱

1

刘胜

4

13871251668

shengliu@whu.edu.cn

2

孙成亮

2+2

15007155988

sunc@whu.edu.cn

3

李辉

1

15802735936

li_hui@whu.edu.cn

4

赵焱

2

18702751842

yan2000@whut.edu.cn

5

程佳瑞

2

18827434829

gjcheng@purdue.edu

6

高冰

2

17386385236

bgao78@163.com

7

吴国强

2

15171449819

wuguoqiang@whu.edu.cn

8

曹强

2

15101146942

caoqiang@whu.edu.cn

9

雷诚

2

13701292834

leicheng@whu.edu.cn

10

胡耀武

2

13387587827

yaowuhu@gmail.com

11

台启东

1

13026376637

qdtai@whu.edu.cn

12

张臣

1

18871457867

c.zhang@whu.edu.cn

13

刘晓伟

1

15071216409

xiaowei_liu@whu.edu.cn

14

陈志文

1

18827423491

zhiwen.chen@whu.edu.cn

15

王自昱

1

18672359777

zywang@whu.edu.cn

16

宋毅

1

18758092696

yi.song@whu.edu.cn

17

Alexander Tovstopyat

1

/

alxtov@gmail.com

18

胡雪蛟

1

13986205248

xjhu@whu.edu.cn

19

申胜男

1

15927219510

shen_shengnan@whu.edu.cn

20

周圣军

1

15827348861

zhousj@whu.edu.cn

21

胡平

1

18696103582

ping.hu@whu.edu.cn

22

郑怀

1

13971054563

huai_zheng@whu.edu.cn

欢迎各位优秀学子报考外围买球app-亚博体育靠谱吗!